:: Home@UniMAPTemp files 
 
 
 
Pengenalan

Sistem OFIS (Online Financial Information System) yang berasaskan web telah dibangunkan pada tahun 2010.OFIS merupakan sistem yang merekodkan maklumat penyata gaji kakitangan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Aplikasi ini merupakan satu pendekatan inovatif yang sangat sesuai pada masa kini selaras dengan teknologi moden yang mementingkan capaian di hujung jari.

 
Objektif sistem
1. Merupakan satu penyelesaian bagi masalah kehilangan slip gaji oleh kakitangan UniMAP.
2. Memudahkan kakitangan UniMAP mencapai maklumat gaji di mana-mana sahaja pada bila-bila masa.
3. Melaksanakan pengendalian data dan maklumat gaji kakitangan UniMAP dengan lebih sistematik.
  Login
Username :
Password :
 
Hubungi Kami
  Unit Sistem
Jabatan Bendahari
Universiti Malaysia Perlis
Tel : 04 - 9798205
 
Web visitor counter
 
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2010.
Management Information System Division | Information and Communication Technology Center, UniMAP.